JAKUBUS

  • Najwyższy poziom plonowania w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU.
  • Typ kompensacyjny, o średniej dojrzałości i dobrej odporności na wyleganie.
  • Wysoka zimotrwałość.
  • Średnio późny termin dojrzewania

Zalecana obsada roślin: 260-290 szt./m2

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Skala  9°
Średni plon 87.6 dt/ha
 Termin kłoszenia średni
 Termin dojrzewania średni
 Mrozoodporność 5.0
 MTZ 43,9
 Zawartość białka  niska
 Odporność na wyleganie  7 dobra
Plon wg COBORU 2014

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Mączniak prawdziwy 7.6 (wysoka) 
 Rdza jęczmienia 6.7 (dobra)
 Plamistość siatkowa 7.3 (dobra)
 Rynchosporioza 8.0 (wysoka)