REZUS

  • Wczesny termin dojrzewania
  • lepsza tolerancja na okresowe niedobory wody
  • Znakomita jakość zbieranego ziarna – bardzo duża masa 1000 ziarniaków, znakomite wyrównanie ziarna
  • Dobra zdrowotność łanu – wysoka odporność na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę oraz ciemnobrunatną plamistość
  • Odmiana z genem Mlo warunkującym niewrażliwość na porażenie przez mączniaka prawdziwego

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:


Najważniejsza cecha
bardzo wczesny, rekordowe plony
Wymagania glebowe niskie
Typ użytkowania pastewny

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Mączniak prawdziwy 8.2
Plamistość siatkowa 7.2
Rdza jęczmienna 7.4
Czarna plamistość 8.1
Fuzarioza kłosów 7.5