RZEPAK

  • Oferta Hodowli Roślin Strzelce
  • Oferta Pioneer

Odmiany firmy Pioneer dostępne są w opakowaniach zawierających 1,5 mln nasion/ 3 ha

Odmiana Typ mieszańca
PR44D06

 

 

 

 

Mieszańce półkarłowe

PX104
PX108
PX109
PX113
PX111CL
PR46W26 Mieszańce wysokie


PR46W20
PT205
PT206
PT208
PT248
PT228CL
PT229CL
PT235
PT242