MISTER

  • Jest odmianą idealną do uprawy na terenie całego kraju,
  • to rodzaj łubinu żółtego termoneutralny,
  • jest mało wrażliwe na opóźniony termin siewu,
  • posiada niepękające strąki,
  • jest odporny na wirusowe choroby,
  • zakwita na żółto,
  • wytwarza biało-czarne nasiona,

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Skala
Średni plon nasion 22.5 dt/ha
Zawartość białka ogólnego 41.9 % s.m.
Zawartość tłuszczu surowego 6.5 % s.m.
Wyleganie przed zbiorem 7.5 (skala 1-9)
Masa 1000 ziaren 143 g
Wysokość roślin 69 cm
Początek kwitnienia 63 dni od siewu
Dojrzałość techniczna 110 dni od siewu
Termin tworzenia pędu głównego wczesny

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Skala
Fuzarioza 8.1

Parametry wg COBORU 2014