KRYSTYNA

 • Zaliczana do odmian późnych,
 • posiada pomarańczowo-czerwone korzenie o kruchym i łagodnym smaku miąższu,
 • okres wegetacji trwa ok. od 140 do 160 dni,
 • odmiana nie toleruje gleb zwięzłych i podmokłych,
 • dobrze wykształcony korzeń uzyskuje się na glebie przepuszczalnej i pulchnej,
 • można ją uprawiać w siewie czystym, jako wysiewkę w rzepak, rzepik, jęczmień ozimy lub jako jęczmień wtórny,
 • po wschodach roślin (do 5-6 cm), należy dokonać przerwania tak,aby rosły w odległości 10-20cm.

 

Norma wysiewu:

 • około 3 kg/ha otartego materiału siewnego

 

Nawożenie:

 • 70-90 kg N,
 • 160-200 kg K oraz
 • 50-80 kg P/ha