SKARPOWA I

Typowa mieszanka na grunty słabe i suche charakteryzujące się znacznym kątem nachylenia. Produkt ten, jako wybitnie przeciwerozyjny, polecamy na obsiewy skarp, zboczy, hałd, wysypisk i innych miejsc, które należy zabezpieczyć przed wymywaniem i wywiewaniem.


Głęboki system korzeniowy kostrzewy trzcinowej gwarantuje dobre ukorzenienie i umocnienie zboczy. Kostrzewa czerwona rozłogowa oraz kostrzewa szczeciniasta/owcza tolerują słabsze stanowiska glebowe. Zastosowanie wiechliny łąkowej wpływa na poprawę zwięzłości darni. Życice charakteryzujące się szybkim wzrostem, spełniają rolę osłonową dla innych gatunków. Mieszankę można stosować w zróżnicowanych warunkach glebowych oraz wilgotnościowych. Koniczyna wypełnia ewentualne ubytki traw i wpływa na uzupełnienie azotu w glebie. Szeroka gama zastosowanych składników, czyni mieszankę "SKARPOWA I" bezpieczną w wysiewie niezależnie od zmiennych lub nieokreślonych warunków glebowych.


Mieszanka w bardzo wysokim stopniu zapobiega zjawisku erozji.

 

Jest dostępna w opakowaniu o masie 25 kg.

 

 Skład mieszanki  
Kostrzewa trzcinowa Rendition/Brokton 10%
Kostrzewa trzcinowa Escalante 10%
Kostrzewa szczeciniasta/owcza Ridu/Bornito 10%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Reda/Adio 12%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Gondolin 6%
Życica westerwoldzka Mowestra 10%
Życica trwała Temprano/Belida 20%
Życica trwała Naki 10%
Wiechlina łąkowa Geisha/Balin/Sunbeam 10%
Koniczyna biała Haifa/Grassland Huia 2%