SKARPOWA I

Typowa mieszanka na grunty słabe i suche charakteryzujące się znacznym kątem nachylenia. Produkt ten, jako wybitnie przeciwerozyjny, polecamy na obsiewy skarp, zboczy, hałd, wysypisk i innych miejsc, które należy zabezpieczyć przed wymywaniem i wywiewaniem.

 

Głęboki system korzeniowy kostrzewy trzcinowej gwarantuje dobre ukorzenienie i umocnienie zboczy. Kostrzewa czerwona rozłogowa oraz kostrzewa szczeciniasta/murawowa tolerują słabsze stanowiska glebowe. Zastosowanie wiechliny łąkowej wpływa na poprawę zwięzłości darni. Życice charakteryzujące się szybkim wzrostem, spełniają rolę osłonową dla innych gatunków. Mieszankę można stosować w zróżnicowanych warunkach glebowych oraz wilgotnościowych. Koniczyna wypełnia ewentualne ubytki traw i wpływa na uzupełnienie azotu w glebie. Szeroka gama zastosowanych składników, czyni mieszankę "SKARPOWA I" bezpieczną w wysiewie niezależnie od zmiennych lub nieokreślonych warunków glebowych.


Mieszanka w bardzo wysokim stopniu zapobiega zjawisku erozji.

 

Jest dostępna w opakowaniu o masie 25 kg.

Skład mieszanki: 

Kostrzewa trzcinowa Swaj/Fawn/Escalante 25%
Kostrzewa szczeciniasta/murawowa Ridu/Bornito 10%
Kostrzewa czerwona rozłogowa  Reda/Areta 8%
Kostrzewa czerwona rozłogowa  Adio/Gross 10%
Życica mieszańcowa Gala/Mega 10%
Życica trwała  Solen/Maja/Naki 12%
Życica trwała  Belida/Temprano/Nui/Bokser 15%
Wiechlina łakowa Geisha/Evora/Edwin/Balin 8%
Koniczyna biała Haifa/Grasslands Huia 2%