TANGO

  • Niski spadek plonów w warunkach suszy,
  • wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu,
  • potwierdzona przydatność w żywieniu zwierząt,
  • zalecana do uprawy na terenie całego kraju,
  • gęsty i zwarty łan przeciwdziała wtórnemu zachwaszczeniu.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Typ słodki
Typ wzrostu niesamokończące
 Średni plon nasion 26,8 dt/ha
 Zawartość białka ogólnego 29.6 % s.m.
Zawartość tłuszczu surowego 7.3 % s.m.
 Wyleganie przed zbiorem 7.7
 Masa 1000 ziaren 154 g
 Wysokość roślin 54 cm
Początek kwitnienia 59 dni od siewu
Dojrzałość techniczna 106 dni od siewu

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Fuzarioza 7.9
Antraknoza 8.8