HORYZO

  • wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych,
  • ziarno bardzo dobrze wyrównane, o wysokiej MTZ i wysokiej zawartości białka,
  • rośliny średniej wysokości o długim, eliptycznie wydłużonym kłosie,
  • dobra odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową,
  • odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby,
  • bardzo dobra zdolność regeneracyjna po wystąpieniu pleśni śniegowej

Zalecana obsada roślin: 280-320 szt./m2

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Skala
Średni plon 70.5 dt/ha
Wczesność wczesna
Wysokość roślin 159
MTZ 31.7
Zawartość białka -
Odporność na wyleganie 5.8 (średnia)
Odporność na porastanie 5.0 (dobra)

 

 ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Skala
Mączniak prawdziwy 7.8 (wysoka)
Rdza brunatna 6.9 (dobra)
Septorioza  liści 6.9 (dobra)
Choroby podstawy źdźbła 7.4 (wysoka)
Rynchosporioza 7.4 (wysoka)