OSTKA SMOLICKA

  • Wysokoplenna odmiana jakościowa, klasa A, o bardzo wysokim wskaźniku sedymentacji
  • Rośliny średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie
  • Odmiana o wysokiej odporności na septoriozę plew, brunatną plamistość liści oraz fuzariozę kłosów
  • Bardzo wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie
  • Wysoka masa 1000 ziarniaków

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:


Skala 
Średni plon 59.0 dt/ha
Wysokość roślin 80 cm
MTZ 43.5 g
Zawartość białka 7 dobra
Odporność na wyleganie 7.6 dobra
Plon wg COBORU 2014

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Skala  9°
Mączniak prawdziwy 7.9 (wysoka)
Rdza brunatna 7.1 (dobra)
Septorioza liści 6.4 (dobra)
Choroby podstawy źdźbła 7.5 (wysoka)
Fuzarioza kłosów 6.9 (dobra)