MILWA

  • To odmiana grochu siewnego pastewna,
  • wcześnie i równomiernie dojrzewa, 
  • idealnie nadaje się do uprawy w całej Polsce,
  • posiada sztywne i i bardzo odporne na wyleganie rośliny,
  • MILWA zakwita na różowo i wytwarza brązowe nasiona.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Skala
 Średni plon nasion 38.8 dt/ha
 Zawartość białka ogólnego 22.6 % s.m.
 Wyleganie przed zbiorem 4.6 (skala 1-9)
 Masa 1000 ziaren 219 g
 Wysokość roślin 71 cm
Typ ulistnienia wąsy czepne
Początek kwitnienia 61 dni od siewu
Dojrzałość techniczna 100 dni od siewu

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Skala
Fuzaryjne więdnięcie 6.9
Mączniak prawdziwy 7.6
Zgorzelowa plamistość 7.4

Parametry wg COBORU 2014