GULDEN

  • Żyto ozime Gulden F1 to najnowsza, wysoko plonująca odmiana mieszańcowa hodowli DANKO zarejestrowana w Polsce w 2022 roku.
  • Jest odmianą uniwersalną w uprawie. Bardzo dobrze sobie radzi w ekstensywnej technologii uprawy na glebach słabych (bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy) oraz w intensywnej technologii uprawy (bardzo dobra odporność na wyleganie).
  • Żyto Gulden F1 charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby, szczególne na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową oraz septoriozę liści.
  • Odmiana wpisuje się w strategię Zielonego Ładu, która zakłada ograniczenie zużycia ŚOR w UE.
  • Gulden F1 jest odmianą średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
  • Charakteryzuje się grubym ziarnem (MTZ ok. 33-36 g.) – jedno z najgrubszych spośród wszystkich odmian mieszańcowych.
  • Posiada wysoką liczbę opadania oraz najwyższą spośród wszystkich zarejestrowanych w Polsce odmian mieszańcowych zawartość białka, dzięki czemu doskonale nadaje się na cele młynarsko-piekarskie oraz na paszę.

Zalecana obsada roślin: 200 szt./m2

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Skala
Średni plon 86.4 dt/ha
Wczesność średnia
Wysokość roślin 151
MTZ 31.2 g
Zawartość białka -
Odporność na wyleganie 5.9 (średnia)
Odporność na porastanie 5.0 (średnia)

 

 ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Skala
Mączniak prawdziwy 7.4 (wysoka)
Rdza brunatna 7.0 (dobra)
Septorioza  liści 7.3 (dobra)
Choroby podstawy źdźbła 7.7 (wysoka)
Rynchosporioza 8.0 (wysoka)