MP 3 POD KUKURYDZĘ I ZBOŻA

Mieszanka dedykowana jest jako przedplon pod uprawę kukurydzy jak również zbóż. Zastosowanie wyki siewnej oraz łubinu wąskolistnego wzbogaca stanowisko w azot. Facelia wpływa korzystnie na uruchamianie niedostępnego fosforu zgromadzonego w glebie, przekształcając go w formy przyswajalne. Składnik ten jest bardzo ważnym makroelementem w początkowych etapach rozwoju kukurydzy i innych roślin. Słonecznik wytwarza silny system korzeniowy typu palowego, który korzystnie wpływa na poprawę struktury gleby oraz na środowisko mikrobiologiczne gleby. Zastosowanie gatunku Sudan Grass zwiększa odporność mieszanki na suszę  oraz wpływa na zwiększenie przyrostu masy zielonej. W okresie jesiennym rośliny pobierają związki mineralne dostępne w glebie, zatrzymując ich wymywanie. Mieszanka ta może zostać przeorana na zimę stanowiąc zielony nawóz bodź może zostać pozostawiona do wiosny w postaci mulczu. Dzięki temu możliwy jest siew kukurydzy w systemie bez orkowym, co redukuje koszty związane z uprawą gleby.

Norma wysiewu:

  • 25-30 kg/ha

 

SKŁAD MIESZANKI:

Łubin Wąskolistny 30%
Wyka Jara 25%
Facelia 15%
Mieszaniec sorga z trawą
sudańską Sudan Grass
15%
Słonecznik 10%
Koniczyna Aleksandryjska 5%