TURTETRA

Lolium multiflorum

  • Jest odmianą posiadającą wysoki plon zielonki i suchej masy strawnej i białka,
  • posiada wysokie rośliny (pędy generatywne osiągają wysokość do 125 cm),
  • dobrze odrastają,zwłaszcza po drugim pokosie
  • jest wrażliwa na ostre zimy bez pokrywy śnieżnej.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:

 Wczesność wczesna
 Ploidalność tetraploid
Termin kłoszenia III dekada lipca