IMPETUS

  • Impetus to nowa, średnio wczesna odmiana pszenżyta jarego charakteryzująca się wysoką plennością we wszystkich rejonach uprawy w Polsce.
  • Posiada najwyższą spośród zarejestrowanych odmian odporność na: rdzę żółtą, oraz bardzo wysoką na mączniaka, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosa i rynchosporiozę.
  • Odmiana wyróżnia się krótką słomą (ok. 82-89 cm) oraz najwyższą odpornością na wyleganie.
  • Impetus charakteryzuje się niespotykanym wyrównaniem ziarna o wysokiej odporności na porastanie i dość wysoką MTZ (ok. 40-45 gram) o dużej zawartości białka.
  • Wpisuje się w strategię ZIELONEGO ŁADU.
  • Toleruje słabsze stanowiska, również o nieuregulowanym pH.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Skala 
Średni plon 61.4 dt/ha
Wysokość roślin 85 cm
MTZ wysoki
Odporność na porastanie dobra
Odporność na wyleganie wysoka
Wymagania glebowe niskie
Plon wg COBORU

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Skala  9°
Mączniak prawdziwy dobra
Rdza brunatna bardzo dobra
Septorioza liści dobra
Choroby podstawy źdźbła dobra
Fuzarioza kłosów bardzo dobra