PERUN

  • Trawa posiadająca bardzo wczesny termin wiosennego wzrostu,
  • charakteryzuje się wysokim plonem suchej masy,
  • jest rekomendowany do użytkowania na kiszonki w siewie czystym lub w mieszankach z koniczyną,
  • odznacza się wysoką zimotrwałością,
  • posiada dobrą odporność na rdzę.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:

Użytkowanie pastewne
Ploidalność tetraploidalna
Plon wysoki
Jakość pastewna wysoka