SU MIDNIGHT

  • Wczesny termin dojrzewania,
  • Wysoki wigor, typ kompensacyjny
  • Doskonale radzi sobie w gorszych warunkach glebowych, doskonała do upraw ekologicznych
  • Bardzo wysoka zimotrwałość 5 pkt. wg skali COBORU
  • Bardzo wysoka tolerancja na wyleganie i łamliwość źdźbła
  • MTZ porównywalny z odmianami dwurzędowymi 

Zalecana obsada roślin: 240-260 szt./m2

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Skala  9°
 Średni plon  91 dt/ha
 Termin kłoszenia wczesny
 Termin dojrzewania wczesny
 Mrozoodporność  5.0 (dobra)
 MTZ 47,4
 Zawartość białka 4.0 (dobra)
Odporność na wyleganie 6.6(dobra)

 

 ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Mączniak prawdziwy 7.9 (dobra)
 Rdza jęczmienia 7.4 (wysoka)
 Plamistość siatkowa  7.5 (dobra)
 Czarna plamistość  7.9 (dobra)
 Rynchosporioza  8.2 (wysoka)