ORINOKO

 • Pszenżyto Orinoko, to krótkosłoma, bardzo plenna odmiana hodowli DANKO. Jedna z najpopularniejszych odmian w Polsce
 • Poza Polską uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania w wielu państwach Europy
 • Przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości w technologii średnio intensywnej i intensywnej.
 • Pszenżyto Orinoko charakteryzuje się rewelacyjną odpornością na choroby, w szczególności na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę brunatną i żółtą, fuzariozę kłosa, oraz septoriozę plew.
 • Nr 1 w odporności na pleśń śniegową!
 • Posiada bardzo dobrą zimotrwałość – 6,0 w skali 90.
 • Jest to odmiana o skróconym źdźble i wysokiej odporności na wyleganie.
 • Wykazuje się jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie.
 • Ziarno grube o wysokiej gęstości i bardzo dobrym wyrównaniu.
 • Nr 1 w grubości ziarna!
 • Duża zdolność krzewienia pozwala na znaczne obniżenie kosztów siewu.

Zalecana obsada roślin: 250-300 szt./m2

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Skala  9°
 Średni plon  78.7 dt/ha
 Termin kłoszenia średni
 Termin dojrzewania średni
 Mrozoodporność  6.0 (wysoka)
 MTZ  bardzo wysoki
 Zawartość białka  średnia
 Odporność na wyleganie  7.9 (wysoka)

 

 ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: 

 Mączniak prawdziwy  8.0 (wysoka)
 Rdza brunatna  8.0 (wysoka)
 Septorioza liści  7.2 (wysoka)
 Choroby podstawy źdźbła  7.4(wysoka)
 Fuzarioza kłosów  8.2 (wysoka)