ASTRONAUTE

  • Odmiana o dobrej kombinacji cech użytkowych,
  • wysoki potencjał plonu nasion i białka,
  • odmiana dobrze tłumiąca chwasty, dzięki czemu idealnie sprawdza się w rolnictwie ekologicznym,
  • dobra odporność na wyleganie,
  • wysoka równomierność dojrzewania.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Typ użytkowania ogólnoużytkowy
 Średni plon nasion 46.1 dt/ha
 Zawartość białka ogólnego 23 % s.m.
 Wyleganie przed zbiorem 5.6
 Masa 1000 ziaren 240g
 Wysokość roślin 83 cm
Typ ulistnienia wąsy czepne
Początek kwitnienia 62 dni od siewu
Dojrzałość techniczna 98 dni od siewu

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Fuzaryjne więdnięcie 7.8
Mączniak prawdziwy 7.6