HUGO

  • Nr 1 plonowania w Polsce w 2018, 2019 i 2022 roku.

  • Najwyższa odporność na septoriozę plew i brunatną plamistość wśród zarejestrowanych odmian.

  • Wysoka MTZ.

  • Ziarno dobrze wyrównane.

  • Niskie wymagania glebowe.

  • Doskonała przewódka.

  • Najczęściej zalecana do uprawy odmiana pszenżyta jarego w Polsce (wg LOZ COBORU 2023)

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Skala 
Średni plon 64.5 dt/ha
Wysokość roślin 105 cm
MTZ 43.2 g
Odporność na porastanie dobra
Odporność na wyleganie dobra
Wymagania glebowe niskie
Plon wg COBORU

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Skala  9°
Mączniak prawdziwy bardzo dobra
Rdza brunatna dobra
Septorioza liści dobra
Choroby podstawy źdźbła bardzo dobra
Fuzarioza kłosów bardzo dobra