MIESZANKI NA ŁĄKI

Do zakładania trwałych łąk kośnych używamy mieszanek traw, w których składzie w przewadze występują trawy wysokie dostarczające obfitość masy zielonej. Mieszanka taka musi zawierać gatunki traw dających, co najmniej dwa duże pokosy w okresie wegetacji. Dodatkiem są trawy niskie a z roślin motylkowych koniczyna łąkowa i koniczyna szwedzka.

 

Jesteś zainteresowany nasionami?

KŁ-5 ŁĄKOWA

Mieszanka łąkowa do wieloletniego użytkowania na gleby żyzne i średnio żyzne posiadające uregulowaną gospodarkę wodną. 

WYSOKIE PLONOWANIE!

WIĘCEJ

KŁ-6 ŁĄKOWA

Średnio intensywne użytkowanie, mieszanka łąkowa na gleby mniej żyzne. 

WIĘCEJ

TŁ-9 ŁĄKOWA NA GLEBY TORFOWE

Mieszanka na gleby TORFOWE, okresowo zalewowe. 

Idealnie nadaje się na gleby o nieuregulowanych stosunkach wodnych.

WIĘCEJ

KŁ - 15 ŁĄKOWA NA GLEBY WILGOTNE

Mieszanka do wieloletniego (5-7 lat), ekstensywnego użytkowania łąkowego na glebach wilgotnych, średniowilgotnych okresowo zalewanych.

WIĘCEJ

Łąkowa Ekonomiczna

Wieloletnia mieszanka traw do zakładania trwałych łąk na gleby słabsze, mniej żyzne.

Niższa cena!

 

WIĘCEJ

Łąkowa bez Motylkowych Ekonomiczna

Łąkowa do kilkuletniego ( 3 – 4 letniego ) użytkowania na gleby żyzne i średnio żyzne.

Bez udziału koniczyn i lucern!

Niższa cena!

WIĘCEJ