MIESZANKI NA ŁĄKI

Do zakładania trwałych łąk kośnych używamy mieszanek traw, w których składzie w przewadze występują trawy wysokie dostarczające obfitość masy zielonej. Mieszanka taka musi zawierać gatunki traw dających, co najmniej dwa duże pokosy w okresie wegetacji. Dodatkiem są trawy niskie a z roślin motylkowych koniczyna łąkowa i koniczyna szwedzka.

 

Jesteś zainteresowany nasionami?

KŁ-5 ŁĄKOWA

Mieszanka łąkowa do wieloletniego użytkowania na gleby żyzne i średnio żyzne posiadające uregulowaną gospodarkę wodną. 

WYSOKIE PLONOWANIE!

WIĘCEJ

KŁ-6 ŁĄKOWA

Średnio intensywne użytkowanie, mieszanka łąkowa na gleby mniej żyzne. 

WIĘCEJ

TŁ-9 ŁĄKOWA NA GLEBY TORFOWE

Mieszanka na gleby TORFOWE, okresowo zalewowe. 

Idealnie nadaje się na gleby o nieuregulowanych stosunkach wodnych.

WIĘCEJ

KŁ - 15 ŁĄKOWA NA GLEBY WILGOTNE

Mieszanka do wieloletniego (5-7 lat), ekstensywnego użytkowania łąkowego na glebach wilgotnych, średniowilgotnych okresowo zalewanych.

WIĘCEJ