TOMKO

  • Pszenżyto o wysokiej zimotrwałości, 
  • posiada dużą odporność na choroby, 
  • grube ziarno o wysokiej gęstości i zawartości białka, 
  • wyróżnia go słoma o tradycyjnej długości,
  • wyróżnia ją dobra odporność na wyleganie.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Średni plon 79.8 dt/ha
Termin kłoszenia średni
Termin dojrzewania średni
Mrozoodporność wysoka
MTZ średnia
Zawartość białka wysoka
Odporność na wyleganie wysoka
Plon wg COBORU 2014  

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Mączniak prawdziwy wysoka
Rdza brunatna wysoka
Septorioza liści średnio-wysoka
Choroby podstawy źdźbła wysoka
Fuzarioza kłosów średnio-wysoka
Pleśń śniegowa średnio-wysoka
Rynchosporioza wysoka