KWS MERIDIAN

  • Wielorzędowa odmiana zarejestrowana w 2011 roku,
  • posiada dobry profil zdrowotnościowy,
  • jest odporny na choroby, w tym na wirusa mozaiki żółtej typu 1,
  • rodzi wysoki, czołowy w wielu europejskich krajach, plon ziarna. 

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Skala  9°
 Średni plon 75.4 dt/ha
 Mrozoodporność 5.0 (dobra)
 MTZ wysoka
 Zawartość białka 5.0 (dobra)
Odporność na wyleganie 7.3 (bardzo dobra)
Wyrównanie ziarna 97%
Gęstość ziarna 5.0 (dobra)

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Mączniak prawdziwy 7.1 (dobra)
Pleśń śniegowa  7.9 (wysoka)
 Rdza jęczmienia  8.0 (wysoka)
 Plamistość siatkowa  7.3 (dobra)
 Czarna plamistość  6.9 (dobra)
 Rynchosporioza  8.0 (wysoka)