GOPLANA

  • Grupa E/A,
  • nadzwyczajna plenność oraz grube ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych,
  • bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę plew oraz fuzariozę kłosów,
  • uniwersalność w uprawie, do siewów wiosennych, jak i przewódkowych,

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:


Skala 
Średni plon 70.0 dt/ha
Wysokość roślin 91 cm
MTZ 41.8 g
Zawartość białka 9 (najlepsza)
Odporność na wyleganie 6.9 (dobra)
Wymagania glebowe średnie
Plon wg COBORU

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Skala  9°
Mączniak prawdziwy 8.4 (wysoka)
Rdza brunatna 8.0 (wysoka)
Septorioza liści 7.0 (bardzo dobra)
Choroby podstawy źdźbła 8.0 (wysoka)
Fuzarioza kłosów 7.5 (bardzo dobra)