ARAB

  • Odmiana oplewiona,
  • doskonale nadaje się do obsiewu na słabszych glebach,
  • bardzo dobrze plonuje na terenie całego kraju,
  • typ średnio późny,
  • odznacza się równomiernym terminem dojrzewania,
  • posiada wysoką odporność na choroby grzybowe.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:


Skala 
Średni plon 68.0 dt/ha
Wysokość roślin 96 cm
MTZ 37.8 g
Odporność na wyleganie 5.6
Udział łuski 28 %
Wymagania glebowe niskie
Plon wg COBORU

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Skala  9°
Mączniak prawdziwy 7.5 (bardzo dobra)
Rdza wieńcowa 6.8 (dobra)
Rdza źdźbłowa 7.0 (bardzo dobra)
Helmintosporioza 7.4 (bardzo dobra)
Septorioza liści 7.6 (bardzo dobra)