SUWEREN

  • Odmiana odznacza się wysokim plonowaniem,
  • typ posiada podwyższoną tolerancje na suszę,
  • charakteryzuje się wczesnym terminem kłoszenia i dojrzewania,
  • nadaje się do uprawy w różnych warunkach glebowych.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:


Skala 
Średni plon 65.0 dt/ha
Wysokość roślin 76 cm
MTZ 46.7 g
Odporność na wyleganie 5.8
Wymagania glebowe średnie
Plon wg COBORU 2014 

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Skala  9°
 Mączniak prawdziwy 7.0
 Plamistość siatkowa 7.3
 Rdza jęczmienia 7.7
 Rynchosporioza 7.8
 Czarna plamistość 7.2