STRATUS

  • Odmiana posiada źdźbło średniej długości,
  • to typ bardzo odporny na wyleganie,
  • zalecany do uprawy na terenie całej Polski,
  • bardzo dobrze plonuje na wszystkich typach gleb,
  • posiada bardzo dobrą wartość paszową,
  • odmiana odporna na choroby grzybowe

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:


Skala 
Średni plon 64.4 dt/ha
Wysokość roślin 73 cm
MTZ 50,4 g
Odporność na wyleganie  6.2 dobra
Plon wg COBORU 2014 

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Skala  9°
 Mączniak prawdziwy 7.3 (wysoka)
 Plamistość siatkowa 7.2 (dobra)
 Rdza jęczmienia 7.6 (wysoka)
 Rynchosporioza 7.7 (wysoka)
 Czarna plamistość 7.1 (dobra)