RADEK

  • Bardzo wysokie plonowanie oraz odporność na choroby grzybowe,
  • wysoka masa tysiąca ziaren,
  • posiada podwyższoną tolerancję na zakwaszone gleby,
  • dobry także na lekkie gleby,

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:


 Skala 
 9°
 Średni plon  73.4 dt/ha
 Wysokość roślin 79 cm
 MTZ  49.2 g
 Odporność na wyleganie 6.3 dobra
Wymagania glebowa średnie
 Plon wg COBORU 

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Skala  9°
 Mączniak prawdziwy 8.2 (wysoka)
 Plamistość siatkowa 7.3 (bardzo dobra)
 Rdza jęczmienia 7.8 (bardzo dobra)
 Rynchosporioza 7.9 (bardzo dobra)
 Czarna plamistość 7.8 (bardzo dobra)