PODAREK

  • Bardzo wysokie plony nawet na słabych i lekkich glebach,
  • typ paszowy idealny do wykorzystania dla trzody chlewnej oraz drobiu,
  • duża masa tysiąca ziaren,
  • posiada podwyższoną tolerancję na zakwaszone gleby,

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:


 Skala 
 9°
 Średni plon  71.2 dt/ha
 Wysokość roślin 79 cm
 MTZ  49.9 g
 Odporność na wyleganie 6.5 dobra
Wymagania glebowa niskie
 Plon wg COBORU 

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Skala  9°
 Mączniak prawdziwy 6.9 (dobra)
 Plamistość siatkowa 7.4 (bardzo dobra)
 Rdza jęczmienia 7.9 (bardzo dobra)
 Rynchosporioza 7.9 (bardzo dobra)
 Czarna plamistość 7.4 (bardzo dobra)