ŻYCICA TRWAŁA

Lolium perenne

 

Forma pastewna

Życica trwała (rajgras angielski) jest trawą wieloletnią o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym. To trawa niska, tworząca luźne kępy. Stanowi cenny komponent wszystkich mieszanek zarówno na łąki, jak i pastwiska. Jest najbardziej wartościowym gatunkiem i doskonale nadaje się na pastwiska trwałe dla wszystkich zwierząt gospodarskich ze względu na bardzo wysoką wartość pokarmową i smakowitość. Znakomicie wytrzymuje udeptywanie przez zwierzęta. Forma pastewna życicy trwałej jest bardzo agresywna w mieszankach, a co za tym idzie potrafi wypierać z runi inne gatunki traw. Jest gatunkiem wrażliwym na letnie susze i mroźne zimy.

 

Najlepiej rozwija się na glebach dobrze uwilgotnionych i o dużej zasobności w składniki pokarmowe. Pod względem wartości pokarmowej, należy do najcenniejszych traw.

 

Norma wysiewu:

  • 30-35 kg/ha (siew czysty)

 

Forma trawnikowa

Wśród odmian życicy trwałej wyróżnia się również odmiany trawników, charakteryzujące się drobniejszą blaszką liściową i niższym wzrostem. Życica trwała cechuje się dużą łatwością do krzewienia oraz zadarniania terenów. Wykorzystywana jest głównie do zakładania trawników użytkowych i sportowych oraz do zadarniania terenów dobrze uwilgotnionych o dużej zasobności w składniki pokarmowe.