KOSTRZEWA TRZCINOWA

Festuca arundinacea

 

Forma pastewna

Trawa wieloletnia, posiada bardzo silnie rozwinięty system korzeniowy, sięgający do 1,5 metra w głąb gleby. Odznacza się długim okresem wegetacji. To gatunek odporny na wszelkie stresy, np. termiczne czy wilgotnościowe. Nadaje się zarówno na słabsze gleby, jak i na tereny okresowo podtapiane (gleby torfowe i murszowe). Bardzo szybko odrasta po skoszeniu. Jest bardzo agresywna, a co za tym idzie, potrafi wypierać z runi inne trawy. Omawiana odmiana kostrzewy trzcinowej znajduje zastosowanie jako komponent w mieszankach na łąki kośne, niekiedy też na pastwiska, ponieważ wykazuje dość dużą odporność na udeptywanie przez zwierzęta.

 

Wyróżnia się bardzo wysokimi plonami masy zielonej, ale o średniej wartości pokarmowej (zawiera dość dużo krzemionki).

 

Norma wysiewu:

  • 35-40 kg/ha (siew czysty)

 

Forma trawnikowa

Wyróżniamy również odmiany trawnikowe, charakteryzujące się drobniejszą blaszką liściową i niższym wzrostem. Wykorzystywane są głównie do zakładania trawników użytkowych narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz do zadarniania skarp i poboczy szlaków komunikacyjnych, terenów zlokalizowanych i w trudnych warunkach siedliskowych.