ZEUS

  • Jest rodzajem niesamokończącym,
  • o przeznaczeniu nasienno-zielonkowym,
  • bardzo przydatny do siewu w poplonach,
  • szybko wzrasta i posiada nasiona o białej barwie,
  • jest całkowicie niepękający,
  • to odmiana wyróżniająca się wysoką zawartością białka.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Skala
 Średni plon nasion 31.4 dt/ha
 Zawartość białka ogólnego 31.6 % s.m.
Zawartość tłuszczu surowego 7.6 % s.m.
 Wyleganie przed zbiorem 8.3 (skala 1-9)
 Masa 1000 ziaren 151 g
 Wysokość roślin 66 cm
Początek kwitnienia 56 dni od siewu
Dojrzałość techniczna  108 dni od siewu

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Skala
Fuzarioza 7.7
Opadzina liści 8.4
Antraknoza 8.2

Parametry wg COBORU 2014