MUZA

  • Groch siewny zalecany do uprawy w całym kraju,
  • pastewny,
  • pozostawia po sobie duże biomasy przydatnej w gospodarstwach ekologicznych,
  • zakwita na biało,
  • wytwarza żółte nasiona,
  • odznacza się wysoką zawartością białka w nasionach.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Skala
 Średni plon nasion 37 dt/ha
 Zawartość białka ogólnego 22.7 % s.m.
 Wyleganie przed zbiorem 5.3 (skala 1-9)
 Masa 1000 ziaren 186 g
 Wysokość roślin 109 cm
Typ ulistnienia wąsy czepne
Początek kwitnienia 67 dni od siewu
Dojrzałość techniczna 107 dni od siewu

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Skala
Fuzaryjne więdnięcie 7.8
Mączniak prawdziwy 7.9
Zgorzelowa plamistość 7.9

Parametry wg COBORU 2014