MIESZANKI SKARPA

 

Mieszanki typu „SKARPOWA” przeznaczone są do obsiewu obszarów o dużym kącie nachylenia, takie jak: skarpy, hałdy przydrożne, zbocza dróg, tereny poprzemysłowe czy wysypiska. Odpowiednio dobrane gatunki zastosowane w tych mieszankach wytwarzają głębokie i dobrze rozwinięte systemy korzeniowe, skutecznie zapobiegające erozji wietrznej oraz wodnej gleby.

 

 

Oferowane mieszanki

Skarpowa I Mieszanka o najsilniejszym działaniu przeciwerozyjnym, która nadaje się do obsiewu terenów suchych i mało żyznych.  szczegóły
Skarpowa II Mieszanka do obsiewu skarp, hałd, wysypisk o dużym kącie nachylenia, znajdujących się na słabej, suchej glebie. szczegóły