SKARPOWA II

To typowa mieszanka na grunty słabe i suche o znacznym kącie nachylenia. Mieszankę tę polecamy podobnie jak "SKARPOWĄ I" na obsiewy skarp, zboczy, hałd, wysypisk i innych miejsc, które należy zabezpieczyć przed wymywaniem i wywiewaniem.


Skład mieszanki "SKARPOWA II" oparty jest na trzech głównych składnikach, tj: życica trwała, kostrzewa czerwona (dwie formy botaniczne) oraz kostrzewa trzcinowa. Życica trwała jako gatunek najszybciej kiełkujący i rozwijający zapewnia szybkie wschody w początkowej fazie wzrostu. Kostrzewy ze względu na swoją odporność na suszę wpływają na trwałość oraz wieloletność obsiewanego terenu. Głęboki system korzeniowy kostrzewy trzcinowej gwarantuje dobre ukorzenienie i umocnienie zboczy.

 

Produkt dostępny w jednym papierowym worku o masie 25 kg.

 Skład mieszanki

 WERSJA A1 
 Życica trwała Bokser 30% 
 Kostrzewa czerwona kępowa Rapsodia/Dorosa 10%
 Kostrzewa czerwona rozłogowa Corail/Maxima 20% 
 Kostrzewa trzcinowa Greenfront/Tomcat 1 20%
 Kostrzewa trzcinowa Escalante 20% 
 WERSJA A2 
 Życica trwała Nui/Temprano 20% 
 Kostrzewa czerwona kępowa Rapsodia/Dorosta 10% 
 Kostrzewa czerwona rozłogowa Areta/Reda 10% 
 Kostrzewa czerwona rozłogowa Corail/Maxima/Rossinante 15%
 Kostrzewa trzcinowa Greenfront/Tomcat 1 25% 
 Kostrzewa trzcinowa Fawn 20% 

Newsletter