AUTOSTRADA II

Mieszanka przydrożna i pasy rozdziału dróg, wolnorosnąca z udziałem kończyny białej.

Mieszanka traw niskich i wolno rosnących. Mietlica rozłogowa, koniczyna biała, również kostrzewa szczeciniasta/owcza i czerwona to gatunki, które wykazują tolerancję na przesuszanie. Zastosowanie mannicy odstającej oraz odpowiednich odmian kostrzew podwyższa odporność mieszanki na zasolenie gleby. Obecność koniczyny białej i mietlicy rozłogowej, trawy agresywnej i silnie zadarniającej, wpływa na zmniejszenie zachwaszczenia terenu. Koniczyna wypełnia ewentualne ubytki traw i wpływa na uzupełnianie azotu w glebie. Odporna na wymarzanie i podwyższone zasolenie gleb.

 

Jest dostępna w opakowaniach: Worek papierowy 25kg

 

 Skład mieszanki 
 Kostrzewa czerwona rozłogowa  Reverent/Maxima 17% 
 Kostrzewa czerwona rozłogowa  Areta/Reda 26%
 Kostrzewa szczeciniasta/owcza  Bornito 10% 
 Mietlica rozłogowa  Kromi 10%
 Mannica odstająca   5% 
Życica trwała Nui/Temprano 15%
 Życica trwała Naki 15% 
 Koniczyna biała  Halfa/Grassland 2%

 

Newsletter