Aktualności

INWESTYCJA PROW 2014-2020

.

CEL OPERACJI:

Zakup nowoczesnej linii do produkcji nasiennej i zwiększenie pojemności magazynowej zakładu.

PLANOWANE EFEKTY OPERACJI:

Wprowadzenie innowacyjnych procesów produkcyjnych

NAZWA OPERACJI:

Zakup nowoczesnej linii do produkcji nasiennej i zwiększenie pojemności magazynowej zakładu

NAZWA DZIAŁANIA W RAMACH PROW 2015-2020:

4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Newsletter